Integritetspolicy

integritetspolicyintegritetspolicy

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, t.ex.  mejl- och postadress, telefonnummer, vilka produkter du handlar och betalningsinformation som du lämnar vid dina kontakter med oss. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, utveckla våra tjänster och produkter, förbättra vår service och för marknadsföring.

Vi har fått dina uppgifter genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund, kontaktar vår kundservice och genom att använda cookies på våra webbplatser. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än nödvändigt.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lillabus.nu.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.